Gala Belfra 2019 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego