16. edycja Plebiscytu

Pierwszy etap rozpoczynamy już 30 listopada!

Etapy Plebiscytu

Etap I

Zgłoszenie kandydatur na Belfra w obrębie Wydziału. Spośród nadesłanych zgłoszeń Samorząd Wydziałowy wybiera 3, które przechodzą do kolejnego etapu.

od 30 listopada, godziny 8:00
do 3 grudnia, godziny 15:00

Etap II

Wybór Belfra w obrębie Wydziału, spośród 3 kandydatów. W tym roku wybór odbywa się poprzez stronę internetową, z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 13 grudnia, godziny 8:00
do 19 grudnia, godziny 15:00

Etap III

Wybór Belfra w obrębie całego Uniwersytetu, spośród 16 kandydatów (po jednym z każdego Wydziału) z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 12 stycznia, godziny 8:00
do 19 stycznia, godziny 15:00

Uroczysta, 16. Gala

26 stycznia 2022 roku

Mimo panującej pandemii Gala Belfra UWM odbędzie się!

Tak jak wszyscy, tak i my przenosimy się do świata online. Chcemy, żeby trud nauczycieli, którzy wkładają ogromny wysiłek w kształcenie, został doceniony. Nauczanie zdalne stanowi dla nich wyzwanie. Mamy nadzieję, że Plebiscyt oraz wieńcząca cały konkurs Gala Belfra UWM 2021 umocnią nauczycieli akademickich w przekonaniu, że są świetnymi dydaktykami, również w świecie online.

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu Gali podamy bliżej terminu dostosowując się do aktualnej sytuacji epidemicznej.

dr Tomasz Wierzejski, Belfer UWM 2020

Aktualności

Rusza 16. edycja Belfra UWM

Tegoroczne głosowanie jest już 16. w historii Plebiscytu, w którym studenci wszystkich wydziałów wybiorą najbardziej popularnego nauczyciela akademickiego na drodze głosowania w trzech etapach. Pierwszy z nich startuje już dzisiaj! Konkurs Belfer UWM, pierwotnie zainicjowany przez Radio UWM FM, a kontynuowany przez Samorząd Studencki, wpisał się już do kalendarza corocznych wydarzeń na UWM-ie. To najgorętszy […]

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni