Etapy Plebiscytu

W tym roku zmianie ulega przebieg konkursu, zostaje on podzielony na 3 etapy. W pierwszym z nich przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Belfra danego wydziału, zgłaszać mogą ich wszyscy studenci. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego wybiorą trzech nauczycieli akademickich, których kandydatury poddane zostaną głosowaniu w drugim etapie konkursu. Każdy student dysponować będzie jednym głosem, a ten nauczyciel akademicki, który zdobędzie najwięcej głosów zostanie Belfrem wydziału. W ostatnim, trzecim etapie wyłonieni nauczyciele ze wszystkich jednostek będą walczyć o zdobycie tytułu Belfra UWM 2020. W ostatnim etapie przez 8 dni każdy student będzie mógł oddać jeden głos dziennie na swojego kandydata. To prawdziwe wyzwanie dla Samorządów Wydziałowych, które od lat stają na rzęsach, żeby motywować swoich kolegów do głosowania. Wszystkie chwyty dozwolone – filmy, memy, posty, łańcuszki, spamowanie. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku.

Etap I

Zgłoszenie kandydatur na Belfra w obrębie Wydziału.
Spośród nadesłanych kandydatur Samorząd Wydziałowy wybiera 3 kandydatury, które przechodzą do kolejnego etapu.

od 1 grudnia, godziny 8:00
do 4 grudnia, godziny 15:00

Etap II

Wybór Belfra w obrębie Wydziału, spośród 3 kandydatów.
W tym roku wybór odbywa się poprzez stronę internetową, z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 14 grudnia, godziny 8:00
do 20 grudnia, godziny 15:00

Etap III

Wybór Belfra w obrębie całego Uniwersytetu, spośród 16 kandydatów (po jednym z każdego Wydziału) z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 13 stycznia, godziny 8:00
do 20 stycznia, godziny 15:00