Etapy Plebiscytu

W pierwszym etapie przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Belfra danego wydziału, zgłaszać mogą ich wszyscy studenci. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego wybiorą trzech nauczycieli akademickich, których kandydatury poddane zostaną głosowaniu w drugim etapie konkursu. Każdy student dysponować będzie jednym głosem, a ten nauczyciel akademicki, który zdobędzie najwięcej głosów zostanie Belfrem wydziału. W ostatnim, trzecim etapie wyłonieni nauczyciele ze wszystkich jednostek będą walczyć o zdobycie tytułu Belfra UWM 2022. W ostatnim, trzecim etapie wyłonieni nauczyciele ze wszystkich jednostek będą walczyć o zdobycie tytułu Belfra UWM 2022. Tym razem przez 8 dni każdy student będzie mógł oddać jeden głos dziennie na swojego kandydata.

Etap I

Zgłoszenie kandydatur na Belfra w obrębie Wydziału.
Spośród nadesłanych kandydatur Samorząd Wydziałowy wybiera 3 kandydatury, które przechodzą do kolejnego etapu.

od 16 listopada, godziny 8:00
do 20 listopada, godziny 15:00

Etap II

Wybór Belfra w obrębie Wydziału, spośród 3 kandydatów.
Wybór odbywa się poprzez stronę internetową, z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 30 listopada, godziny 8:00
do 6 grudnia, godziny 15:00

Etap III

Wybór Belfra w obrębie całego Uniwersytetu, spośród 16 kandydatów (po jednym z każdego Wydziału) z wykorzystaniem aplikacji do głosowania.

od 11 stycznia, godziny 8:00
do 18 stycznia, godziny 15:00