O Plebiscycie Belfer UWM

Plebiscyt na Belfra UWM jest wydarzeniem z 18-letnią tradycją, które na stałe wpisało się w kalendarz roku akademickiego. Zainicjowane przez Radio UWM FM, a w kolejnych latach organizowane przez Samorząd Studencki, pozwala na wyłonienie najlepszego nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wybierany jest on spośród Belfrów wydziałowych, którzy biorą udział w ogólnouczelnianej rywalizacji po wytypowaniu ich przez studentów swojego wydziału.

W tegorocznej edycji plebiscyt podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym z nich przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Belfra danego wydziału, zgłaszać mogą ich wszyscy studenci. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego wybiorą trzech nauczycieli akademickich, których kandydatury poddane zostaną głosowaniu w drugim etapie konkursu. Każdy student dysponować będzie jednym głosem dziennie, a ten nauczyciel akademicki, który zdobędzie najwięcej głosów zostanie Belfrem wydziału. W ostatnim, trzecim etapie wyłonieni nauczyciele ze wszystkich jednostek będą walczyć o zdobycie tytułu Belfra UWM 2023. W ostatnim etapie przez 8 dni każdy student będzie mógł oddać jeden głos dziennie na swojego kandydata. To prawdziwe wyzwanie dla Samorządów Studenckich, które od lat stają na rzęsach, żeby motywować swoich kolegów do głosowania.

Zwieńczeniem całego konkursu będzie Gala Belfra 2023. Podczas finału plebiscytu dowiemy się, kto zdobędzie tytuł Belfra UWM 2023, który wydział wykazał się największym zaangażowaniem, związanym z sympatią, jaką darzą wybranego nauczyciela akademickiego.

Wszystkie etapy głosowania będą odbywały się na stronie www.belfer.uwm.edu.pl

A kim jest Belfer, jak nim zostać? Cytując dr. Tomasza Wierzejskiego, zdobywcę tego tytułu w 2017 i 2020 roku: “Jak zostać najlepszym Belfrem? Trzeba być po prostu człowiekiem”. Podobnie, na przestrzeni lat, wypowiadali się inni laureaci. Jako studenci zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Dla nas Belfrem jest każdy nauczyciel akademicki, który jest świetnym dydaktykiem, a przy tym potrafi słuchać, wyciąga pomocną dłoń w stronę studentów i dba o to, żeby w przyszłości byli świetnymi specjalistami. Najczęściej z ust studentów słyszymy, że to nauczyciel doświadczony, prostudencki, pełen pasji i zaangażowany, uśmiechnięty, ambitny, uczciwy, empatyczny, inspirujący i tolerancyjny.

Kto w tym roku zdobędzie ten zaszczytny tytuł? Czas pokaże, jednak jednego możemy być pewni – walka będzie zacięta!

Dotychczas tytuł Belfra zdobyli:

 • Belfer 2004 – dr Wojciech Cymerman (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)
 • Belfer 2005 – dr Andrzej Dawidowicz (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Belfer 2008 – dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 • Belfer 2009 – dr Tomasz Maślanka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Belfer 2010 – dr wet. Wojciech Barański (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Belfer 2011 – mgr Karolina Wojciechowska (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • Belfer 2012 – dr Sławomir Kulesza  (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Belfer 2013 – dr Agnieszka Zawadzka  (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Belfer 2014 – dr Stanisław Drozda  (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Belfer 2015 – dr Anna Snarska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Belfer 2016 – dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
 • Belfer 2017 – dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • Belfer 2018 – dr Maria Michalczyk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Belfer 2019 – dr n. med. Ewa Lepiarczyk (Wydział Lekarski)
 • Belfer 2020 – dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • Belfer 2021 – dr wet. Dariusz Barski (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • Belfer 2022 – dr inż. Sara Dzik (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)