Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą przy ul. Czesława Kanafojskiego 1/06, 10-722 Olsztyn.

Cele i podstawy przetwarzania:

 • W celu przesyłania informacji o działaniach Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie związanych z konkursem Belfer UWM 2021

Kategorie przetwarzanych danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer indeksu

Odbiorca danych:

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy nikomu danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat.

Przysługujące Państwu prawa:

 1. dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail (podczas logowania przy użyciu konta w serwisie Facebook.com podczas II i III etapu głosowania) jest wymagane.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą przy ul. Czesława Kanafojskiego 1/06, 10-722 Olsztyn w celu weryfikacji oddanego przeze mnie głosu.

Powyższa zgoda jest konieczna, aby wziąć udział w głosowaniu podczas II i III etapu.

Informujemy, że Państwa zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.